Ας συστηθούμε

Μέσα στο ρευστό οικονομικό περιβάλλον που βιώνουμε καθημερινά την τελευταία περίπου 10ετία, ο καθένας έχει την ανάγκη μιας ψύχραιμης και τεχνοκρατικά τεκμηριωμένης άποψης και συμβουλής επί των οικονομικών του δεδομένων.

Με παρακαταθήκη την 30ετή εμπειρία μας αλλά και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, είμαστε σε θέση εξατομικεύοντας κι αναλύοντας το εκάστοτε πρόβλημα, να βρίσκουμε λύσεις που ικανοποιούν στο έπακρο τον κάθε φορολογούμενο, είτε πρόκειται για ιδιώτη είτε για επαγγελματία. Δίνοντας έμφαση πρωτίστως στην συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με τον τρόπο αυτό, πετυχαίνουμε μέγιστη αποδοτικότητα στις υπηρεσίες μας. Παράλληλα, η υπευθυνότητα κι η επαγγελματική συνείδηση που αντιμετωπίζουμε όλους τους πελάτες μας, δημιουργεί ένα κατάλληλο περιβάλλον ώστε η οποιαδήποτε συνεργασία μας να είναι άρτια και μέσω αυτής να επιτυγχάνονται οι κοινοί μας στόχοι.

Δέσμευση μας είναι η παροχή άριστων οικονομικών, λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.


Χαράλαμπος Μαδεντζόγλου
Λογιστής – Φοροτεχνικός Α’ Τάξης & Μέλος Οικονομικού Επιμελητηρίου


Οι υπηρεσίες μας

Φυσικά πρόσωπα

Νομικά πρόσωπα

Eιδικές τιμές & πακέτα εκπτώσεων

σε οικογένειες, group επαγγελματικών ομάδων και ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων όπως άνεργοι.

Επικοινωνήστε μαζί μας