ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΑΦΜ: 800610062 - ΔΟΥ: Α’ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΡ.ΓΕΜΗ: 132032703000
ΕΔΡΑ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 70 - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΗΛ: 211 0125416 – ΦΑΞ: 211 0125417
www.eyforiaslyseis.gr – email: info@eyforiaslyseis.gr

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 5.000€
ΕΞΩΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0€
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 0€

ΑΡΧΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ - ΙΔΡΥΤΕΣ
1)ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΤΡΙΓΩΝΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 6 ΙΛΙΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 60% ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ   

2) ΜΑΔΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α’ ΤΑΞΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 6 ΙΛΙΟΝ

 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ 40% ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Αρχική Σελίδα